Liczba ludności w Gminie Jedlicze

Liczba ludności:

Liczba ludności gminy w przedziałach wiekowych

mieszkańcy jedlicze

do 18 roku życia

18 – 40 rok życia

40 – 60 rok życia

powyżej 60 roku życia

Liczba ludności gminy w poszczególnych latach

liczba ludności