Paweł Szczepanek zamieszkały w Dobieszynie, lat 25, pracuje w urzędzie pocztowym w Krośnie oraz jako pomocnik naczelnika, interesuje się twórczością sci-fi, nauką, filozofią, fizyką i astronomią.
Jako Radny Powiatu Krośnieńskiego chcę zabiegać o rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu i podejmować działania doradcze na rzecz wsparcia merytorycznego mieszkańców powiatu, którzy planują uruchomienie działalności gospodarczych.